Taikos g. 62, LT-28160, Utena
Savivaldybės biudžetinė įstaiga


 
 

Kryptingas dailinis ugdymas

Utenos „Žiburio“skyriaus savitumas - dailinis ugdymas

Utenoje mūsų mokyklą žino ir savo vaikus čia atveda tėvai, norintys kad jų vaikai lavintų dailės įgūdžius daugiau, negu įprastoje pradinėje mokykloje. “Žiburio” pradinė mokykla vienintelė Utenoje realizuoja kryptingą dailinį ugdymą. Mokytis priimami visi vaikai, specialios atrankos nėra. Kadangi dailinis ugdymas mokykloje vykdomas nuo 1992m., tai jau įgyta nemaža patirties bei sukaupta materialinė bazė, įkurta mokyklos galerija “Aitvaras”. Darbų eksponavimui pritaikyti keli koridoriai, visos klasės. 

1-4 klasių moksleiviai dirba atskirose tinkamai įrengtose klasėse. Moksleiviams “dailės pagrindų” užsiėmimams skiriama 1 pamoka per savaitę. II-IV kl. mokiniai dalinami į grupes.  Kiekvienoje iš klasių/grupių dirba specialistė. Mokytojos metodininkės Olga Meškuotienė ir Daiva Miškinienė 1993m. parengė dailinio ugdymo programą, pagal kurią ir dirbama. Programa nuolat tobulinama ir pritaikoma pagal mokinių poreikius.

Mokytojos Ramunė Kriaučelienė ir Daiva Miškinienė turi virš 15 metų pedagoginio darbo stažą.  Pamokos vedamos profesionaliai ir įdomiai. Moksleiviai susipažįsta su įvairiomis technikomis ir technologijomis, išbando jėgas mažojoje keramikoje, nes mokykloje yra mufelinė krosnelė. 

Menas padeda bendrauti, suprasti kitus, ugdo percepsinius sugebėjimus ir atmintį, moko vertinti kitų kūrybinius sugebėjimus, lavina intuiciją. Dailinis ugdymas galbūt ne visada, tiesiogiai, bet visada teigiamai veikia visą mokymosi procesą ir turi bendrų sąlyčio taškų su gamtos mokslais (šviesa, spalvų spektras, pusiausvyra…) su matematika (proporcijos, forma, linija, lygybe…), su muzika (fonas, ritmas, monotonija…), su literatūra, etnokultūra ir kt. Mūsų mokykla yra orientuota į platesnį vaikų ugdymą, paremtą dailine veikla. Pagrindinis šios veiklos principas – remtis natūraliu, įgimtu vaiko poreikiu savo santykį su aplinka išreikšti per vaizdą, žaidimą ir per tai ugdyti poreikį kurti pačiam, dalyvauti kultūrinėje veikloje, pažinti meno pasaulį.

Vaikai vertinami naudojantis idiografinio vertinimo sistema. Nors pažymiai ir nerašomi , tačiau vaikų darbeliai aptariami ir palyginami, įvertinant kiekvieno vaiko individualią pažangą, įvertinant tai, kas atrasta, išgyventa ir originalu, įvertinamas išbaigtumas, gebėjimas perteikti įspūdžius, pastebėti ir parodyti. Visa tai fiksuojama e.dienyne  ir visuose būtinuose dokumentuose.

IV-jų klasių mokiniai mokslo metų pabaigoje rengia baigiamųjų darbų parodą. Visų klasių mokinių darbai eksponuojami mokyklos galerijos “Aitvaras” parodose, taip pat organizuojant parodas ir kitose miesto įstaigose. Nuo 2014m. mokyklos internetinėje svetainėje eksponuojamos virtualios vaikų kūrinių parodos. Moksleiviai aktyviai dalyvauja miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, kur dažnai užima prizines vietas. Kasmet mokykloje organizuojamas, jau tapęs gražia tradicija, rajoninis pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas, savo tematika artimas pradinuko pasaulėjautai.

“Žiburio” skyrius žinomas Utenoje ir kaip švietėjiškas centras dailės srityje, kur rengiami rajoniniai seminarai, mielai teikiama pagalba kitų mokyklų pedagogams, besidomintiems dailiniu ugdymu.