Taikos g. 62, LT-28160, Utena
Savivaldybės biudžetinė įstaiga


 
 

Tvarkaraščiai

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2019-2020 M.M.

NEFORMALIOJO UGDYMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 2019-2020 M.M.

 

      BŪRELIS

 

VADOVAS

 DARBO LAIKAS IR VIETA

 VAL

I

II

III

      IV

V

 

CHORAS „ŽIBURIUKAI“

L. GAIŽAUSKIENĖ

 

1300-1345

KLASĖ

 

1300-1345

SALĖ

 

2

ANSABLIS „ŽIBURIUKAI“

L. GAIŽAUSKIENĖ

1300-1345

KLASĖ

 

1300-1345

SALĖ

 

 

2

DAILĖS BŪRELIS "SPALVŲ KELIONĖS"

D. MIŠKINIENĖ

 

1300-1430

DAILĖS KL.

1300-1345

DAILĖS KL.

 

 

 

3

DAILĖS BŪRELIS

R. KRIAUČELIENĖ

 


.

 1300-1430

DAILĖS KL

 

 

 

2

JOGA VAIKAMS

R.KRIAUČELIENĖ

 

1300-1345

DAILĖS KL.

 

 

 

1

SAUGAUS

EISMO ABC

A. BAZAROVIENĖ

1300-1345

2B KL.

 

 

 

 

1

VIKRUOLIŲ KLUBAS

L. ŠAPOKIENĖ

 

1300-1430
SP. SALĖ

 

 

 

2

SPORTO

D.DINDIENĖ

 

 

1300-1430

SP. SALĖ

 

 

 

2

LĖLIŲ TEATRAS

G. PETRONIENĖ

       

1205-1240

1A KL.

1

ŠOKIŲ BŪRELIS

E. RUZGIENĖ

 

1400-1445

SALĖ


 

1300-1345

SALĖ

 

2

NE TIK ŠACHMATAI

E. STEIBLIENĖ

1300-1345

1C KLASĖ

       

1

"DIXIT" KLUBAS

 R. ZARANKIENĖ

 

1300-1345

ANGLŲ K.KL.

     

1

                        IŠ VISO:

 

20