Taikos g. 62, LT-28160, Utena
Savivaldybės biudžetinė įstaiga


 
 

2009/2010 m.m.

Utenos „Žiburio“ pradinės mokyklos mokinių pasiekimai per 2009/2010 m.m.


Eil Nr. Renginys Vadovė Dalyviai Pasiekimai
1. Rajoninis pradinių kl. mokinių saugaus eismo konkursas „Šviesoforas“ A.Bazarovienė „Saugaus eismo ABC“ būrelio nariai IV vieta
2. Rajoninis prad. klasių mokinių konkursas „Už saugų eismą“ E.Steiblienė
A.Bazarovienė
D.Šapokaitė
A.Žvirblis
I ir IV vietos
3. Respublikinė IV-V kl. mokinių matematikos olimpiada A.Bazarovienė M.Bilaišis V vieta
4. Rajoninė IV kl. mokinių matematikos olimpiada A.Bazarovienė M.Bilaišis III vieta
5. Regioninė lėlių teatrų apžiūra „Molinukas“ S.Šinkūnienė
V.Gruodienė
Mokyklos lėlių teatras Padėkos raštas
6. Etikos olimpiada E.Steiblienė G.Šermukšnytė I vieta
7. Rajoninė I-okų saugaus eismo šventė „Švyturėlis“ J.Vaikutienė Mokyklos komanda Saugiausios komandos nominacija
8. Rajoninės pradinių kl. mok.varžybos, KKSC taurei laimėti„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (DSV) L.Šapokienė Mokyklos komanda IIIvieta
9. Rajono pradinukų plaukimo varžybos „Moku plaukti“ plaukimo varžybos 25 m l/s D.Dindienė Mokyklos komanda I vieta
10. Rajono pradinukų plaukimo varžybos „Moku plaukti“ 6x25 m estafetinis plaukimas D.Dindienė Mokyklos komanda II vieta
11. Rajoninės pradinukų kvadrato varžybos, KKSC taurei laimėti D. Dindienė Mokyklos komanda II vieta
12. Rajoninės pradinukų kvadrato varžybos "Super" taurei gauti D. Dindienė Mokyklos komanda III vieta
13. Rajoninės pradinių kl. mokinių lengvosios atletikos varžybos L. Šapokienė Mokyklos komanda II vieta(kamuoliuko metimas)
II vieta (šuolis į tolį)
14. Rajoninės mini futbolo 5x5 varžybos L. Šapokienė Mokyklos komanda III vieta
15. Rajoninės pradinių kl. mokinių lengvosios atletikos kroso estafečių varžybos D.Dindienė Mokyklos komanda II vieta
16. Rajoninės dviračių kroso varžybos L. Šapokienė M.Juodvalkytė
V.Gričiūtė
II vieta (bendroje lentelėje)
III vieta (komandinė)
17. Regioninė dainorėlių ir lėlių teatrų šventė „Lėlės dainų šalyje“ V. Gruodienė Mokyklos choras Padėkos raštas
18. Šventė "Giesmių giesmelė" V. Gruodienė Mokyklos ansamblis Padėkos raštas
19. Panevėžio Vyskupijos vaikų piešinių konkursas šv. Pauliaus metams O.Meškuotienė A.Bivainytė II vieta
20. Tarptautinis vaikų piešinių konkursas Pasaulinei gyvūnų globos dienai O.Meškuotienė K.Garuolytė Pagyrimo raštas
21. Rajoninis vaikų piešinių konkursas „Svajonių atostogos“ D.Miškinienė I. Šereikaitė
5 mokiniai
I vieta
Padėkos raštai
22. Respublikinis kūrybinis konkursas „Fantastinis margutis“ D.Miškinienė M. Trakelis Prizas
23. Tarptautinis matematikos konkursas "Kengūra" E. Steiblienė K.Kazickaitė Padėkos raštas
24. Tarptautinis ir nacionalinis rašinių konkursas „Sportas ir literatūra“ 2009m. E.Kazokienė P.Vijeikis I vieta (nacionaliniame t.)
I vieta ( tarptautiniame t.)