Taikos g. 62, LT-28160, Utena
Savivaldybės biudžetinė įstaiga


 
 

2012/2013m.m.

Utenos "Žiburio" pradinės mokyklos mokinių pasiekimai 2012

/2013m.m.

 

Eil Nr.

Renginys

Vadovas

Dalyviai

Pasiekimas

1.

Rajoninės mažosios pradinių klasių mokinių olimpinės žaidynės (bendroji įskaita)

L.Šapokienė

komanda

II vieta

3 medaliai

2.

Rajoninės pradinių klasių mok. „DSV“   varžybos

L.Šapokienė

24 mokinių kom.

II vieta

3.

Rajoninės pradinių klasių mok. „Mažųjų olimpinių žaidynių“ plaukimo  varžybos

D.Dindienė

komanda

II vieta

4.

Rajoninės pradinių klasių mok. „Mažųjų olimpinių žaidynių“ kvadrato  varžybos

D.Dindienė

komanda

I vieta

5.

Rajoninės pradinių klasių mok. „Mažųjų olimpinių žaidynių“ šaškių varžybos

D.Dindienė

komanda

III vieta

6.

Rajoninės pradinių klasių mok. futbolo „5*5“ varžybos

L.Šapokienė

10 mokinių kom.

3 medaliai

7.

Rajoninės pradinių klasių mok. „Mažųjų olimpinių žaidynių“ šaškių varžybos

L.Šapokienė

komanda

II vieta

3 medaliai

8.

Rajoninės pradinių kl. mok. lengvosios atletikos  varžybos

L.Šapokienė

10 mokinių kom.

3 medaliai

9.

Vaikų ir jaunimo sakralinės muzikos konkursas „Lakštingala-2013“

L.Gaižauskienė

ansamblis

Diplomas

10.

Žiburiečiai -projekto „Išsipildymo akcijos įkvėpti dalyviai. Koncertas vaikų gl. namuose „Pasidalinkime dainele“

L.Gaižauskienė

choras

Padėka

11.

Koncertas „Dovanoju dainelę“ Leliūnų soc. gl. centre.

L.Gaižauskienė

choras

Padėka

12.

Koncertas „Tau mamyte“. Utenos senelių globos pensionate

L.Gaižauskienė

choras

Padėka

13.

Festivalis „Giesmių giesmelė“.

L.Gaižauskienė

ansamblis

Padėka

14.

Respublikinis projektas “Skaitymas:sėkmė ir džiaugsmas“

E.Steiblienė

E.Kazokienė

V.Kazokas

S.Taraškevičiūtė

Diplomas

Diplomas

15.

Konkursas rajono pradinukams „Tarmiškai kuriu pasaką“

E.Steiblienė

L.Šapokienė

4 mokiniai

Padėkos

16.

Tarptautinis matematikų konkursas „Kengūra“

E.Steiblienė

 

N.Tranauskienė

 

R.Kriaučelienė

V.Kazokas

D.Šileikis

S.Damidavičiūtė

R.Žukauskaitė

A.Ramoškytė

7 vieta rajone

1 vieta rajone

7 vieta rajone

4 vieta rajone

17.

Olimpinio judėjimo programa „Augti ir stiprėti“

L.Šapokienė

22mokiniai

Lipdukui gauti

18.

Gamtosauginė raj. konferencija „Globok mane“

L.Šapokienė

L.Grudzinskaitė

Padėka

19.

„Švyturėlio“ šventė rajono pirmokams

I-okų mokytojos

komanda

Saugiausios komandos diplomas

20.

Rajono pradinukų konkursas „Metų ketvirtokas“

J.Vaikutienė

V.Mickutė

3 vieta

21.

Adventinė poezijos ir muzikos popietė

L.Gaižauskienė

D.Dindienė

T. Zarankaitė

padėka

22.

Vaikų piešinių konkursas kalendoriui iliustruoti „Paslaptingas vanduo“

O.Meškuotienė

K.Gorovniova

2014m. Kalendor.

23.

Rajono mokinių piešinių konkursas –paroda“ Pažinkime Europą“

O.Meškuotienė

G. Nikitinaitė T.Gruodytė P.Surgėlaitė

6 mokiniai

II vieta

III vieta

III vieta

laureatai

24.

Tarptaut.festivalis-konkursas „Skambančios spalvos“

O.Meškuotienė

S.Damidavičiūtė

E.Kačinskaitė

T.Bačkis

D.Kulionytė

Padėkos, medaliai, knygos

25.

Respublikinis piešinių konkursas „Vaikystės takeliu“- P.Mašioto 150-osioms gimimo metinėms

O.Meškuotienė

R.J.Petruševičiūtė

A.Viburytė

A.Šapola

P.Vizbaras

A.Morkūnaitė

I vieta

I vieta

I vieta

II vieta

III vieta

26.

Rajono mokinių etikos olimpiada

O.Meškuotienė

D. Palskis

III vieta

27.

Ilistracijų  V.Marcinkevičiaus poezijos knygelei konkursas- projektas

O.Meškuotienė

Išrinkti 13 mokinių darbai

 

Išleista knygelė nugalėtojų iliustracijomis

28.

Respublikinis (Officeday) mokinių piešinių konkursas "Mano geriausia diena"

D.Miškinienė

O.Kupriūnas

Diplomas, prizas

29.

Rajoninis piešinių konkursas „Utenos krašto padavimai“.

D.Miškinienė

Būrelio nariai

3 diplomai

30.

Rajoninis piešinių konkursas „Mano švari rankytė“.

D.Miškinienė

Būrelio nariai ir mokyklos mokiniai

Padėkos

31.

Rajoninis pradinių klasių mokinių karpinių konkursas „Senolių paslaptys“.

D.Miškinienė

Būrelio nariai

Padėkos

32.

Rajoninis piešinių konkursas „Užgavėnių personažas“.

D.Miškinienė

Būrelio nariai

Padėkos

33.

Respublikinis piešinių konkursas „Senų daiktų istorijos“.

D.Miškinienė

Būrelio nariai ir mokyklos mokiniai

Laukiama rezultatų

34.

Tarptautinis piešinių konkursas-paroda „Nova Zagora 2013“

D.Miškinienė

O.Meškuotienė

15 mokinių

5 diplomai

35.

Respublikinis piešinių konkursas „Gandrus pasitinkant“.

D.Miškinienė

Būrelio nariai

Padėkos

36.

Respublikinis olimpinio piešinio konkursas .

D.Miškinienė

Būrelio nariai ir mokyklos mokiniai

Laukiama rezultatų

37.

Rajoninės pradinių klasių mokinių dailės varžytuvės.

D.Miškinienė

Būrelio nariai

Padėkos

38.

Rajoninis piešinių konkursas „Pažinkime Europą“.

D.Miškinienė

Būrelio nariai ir mokyklos mokiniai

Laukiama rezultatų

39.

Respublikinis piešinių konkursas „Perspėtas- apsaugotas“.

D.Miškinienė

Būrelio nariai

Laukiama rezultatų