Taikos g. 62, LT-28160, Utena
Savivaldybės biudžetinė įstaiga


 
 

Aitvaro galerija

Mokykloje veikia dailės galerija „Aitvaras“.

Svarbiausios šios galerijos veiklos kryptys:

  • parodų organizavimas mokyklos galerijoje (kasmet čia eksponuojama po 3-4 parodas);
  • parodėlių eksponavimas virtualioje "Aitvaro" galerijoje mokyklos internetinėje svetainėje;
  • mokyklos bendruomenės akiračio plėtimas ir įtraukimas į aktyvią meninę veiklą;
  • vaikų meno populiarinimas, vykdant profesionalią meno sklaidą;
  • mokyklos ugdytinių kūrybinių darbų parodų organizavimas už mokyklos ribų (išeitinės parodos).

Galerija yra atvira visoms mokykloms, moksleiviams, visiems menininkams norintiems surengti parodas.

Galerijos renginiais rūpinasi:

mokytoja metodininkė Daiva Miškinienė, mokytoja metodininkė Olga Meškuotienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Černiauskienė

   Mokytoja Olga Meškuotienė

Paveikslėlių galerija

Puslapis 1 iš 6