Taikos g. 62, LT-28160, Utena
Savivaldybės biudžetinė įstaiga


 
 

Vizija, misija

VIZIJA

Šiuolaikiška  mokykla, ugdanti kūrybiškus, aktyvius mokinius, sudaranti sąlygas kiekvienam įgyti pradinį išsilavinimą.

MISIJA

Atvira ir aktyvi švietimo institucija, teikianti pradinį išsilavinimą su kryptingu dailiniu ugdymu, puoselėjanti bendražmogiškąsias vertybes, kūrybiškumą, atsakomybę, ruošianti vaikus sėkmingam mokymuisi II ugdymo pakopoje.