Taikos g. 62, LT-28160, Utena
Savivaldybės biudžetinė įstaiga


 
 

Istorija

 • Utenos pradžios mokykla įkurta 1992 metais, buvusio lopšelio-darželio “Žvaigždutė” patalpose. Tai pirmoji tokio tipo mokykla Utenos mieste.
 • 1993 mokykla pasivadino Utenos “Žiburio” pradine mokykla.
 • Pirmąjį rugsėjį duris atvėrė 12 klasių ir 2 prišmokyklinės grupės. Iš viso sulaukėme virš 300 vaikų. Mokykloje  dirba apie 20 pedagogų. Turime logopedą ir spec.pedagogą.
 • Buvusio darželio patalpos, pradėjus veikti mokyklai, buvo rekonstruotos ir pritaikytos pradinei mokyklai. Mokinukų saugumui užtikrinti, pertvarkyta ir mokyklos teritorija.
 • 2003 m. mokykla renovuota. Vaikai mokosi jaukiose, šiltose klasėse. Visose klasėse yra nauji suolai. Visiems mokiniams sudaryta galimybė papietauti mokyklos valgykloje.
 • Mokykla viena pirmųjų respublikoje įsivedė nebalinę vertinimo sistemą, kurią nuolat tobulina.
 • “Žiburio” pradinė mokykla vienintelė Utenoje šalia bendrojo lavinimo programos jau keliolika metų sėkmingai realizuoja ir kryptingo dailinio ugdymo programą.
 • 1997m. įkurta "Aitvaro" galerija, sėkmingai veikia ir šiandien. Čia eksponuojama vaikų ir menininkų profesionalų kūryba, rengiami piešinių konkursai.Nuo 2014m. veikia ir virtuali "Aitvaro" galerija mokyklos internetinėje svetainėje.
 • 2016m. rugsėjo 1 d. Utenos "Žiburio" pradinė mokykla tapo Utenos Aukštakalnio progimnazijos "Žiburio" skyriumi.
 • Mokykloje veikia biblioteka, kurioje yra grožinės literatūros, žodynų, žinynų, enciklopedijų bei visi reikalingi vadovėliai. Siekiant modernizuoti ugdymo procesą visose klasėse įrengti kompiuteriai. Pedagogai ir mokiniai turi galimybę naudotis internetu.
 • Mūsų auklėtinių paruošimas gerai vertinamas kitose mokyklose, kuriose mūsų buvę mokiniai mokosi toliau.