Taikos g. 62, LT-28160, Utena
Savivaldybės biudžetinė įstaiga


 
 
2018 rugsėjo 19, Trečiadienis

Trečiokai domėjosi Utenos istorija

Šiandien 3 b klasės mokiniai lankėsi kraštotyros muziejuje, kur artimiau susipažino su savo krašto istorija. Daugiausia mokinių dėmesio sulaukė ekspozicija ,,Utenos miesto istorija'', atspindinti, kaip Utenos miestas keitėsi ir augo nuo XV amžiaus iki šių dienų.

Ekspozicijos ašimi tapo - išmanusis terminalas, kurį mokiniai galėjo liesti, tyrinėti, rasti atsakymus į įvairius klausimus, o svarbiausia jame surasti savo mokyklą.
 
Mokytojos D. Dindienės informacija
2018 rugsėjo 18, Antradienis

"Judriosios pertraukos"

Jau antrus metus žiburiečiai po 2- jų pamokų kviečiami į lauke organizuojamas judriąsias pertraukas. Dalyvaudami fiziškai aktyvioje veikloje, dauguma mokinių apibėga arba apeina aplink mokyklą tiek ratukų, kelintoje klasėje mokosi. Dalis jų žaidžia judriuosius žaidimus, krepšinį, futbolą ar lengvai pasimankština. Susirinkusieji turi progą pajudėti, bent kuriam laikui pamiršti laukiančias užduotis,  pasimėgauti vis dar teikiama saulės spindulių šiluma ar tiesiog pasidalinti gera nuotaika.

Kviečiu prisijungti ir iki rugsėjo 21–osios dienos 2-ąją pertrauką praleisti tikrai labai linksmai mokyklos kieme su draugais!

"Judriųjų žaidimų" būrelio vadovė Loreta Šapokienė

2018 rugsėjo 17, Pirmadienis

Fotoparoda

            Šį rudenį gamtos fotografijų paroda mus pradžiugino Brigita Galvydytė, jau baigusi mūsų mokyklėlę ir lankiusi "Mažųjų fotografų" būrelį .

2018 rugsėjo 17, Pirmadienis

Tapybos paroda

    Mokyklos "Aitvaro" galerijoje rugsėjo - spalio mėn. eksponuojami Utenos Meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių tapybos darbai.

Mūsų mokykloje veikia 2 dailės būreliai. Mėgstančius piešti kviečiame po pamokų kartu praleisti laiką.

2018 rugsėjo 03, Pirmadienis

Pirmoji diena mokykloje

      Sveikiname visus su I-ąja naujų mokslo metų diena.

Sėkmės moksle, džiaugsmo draugų būryje, kūrybingų ir saugių metų.

2018 rugpjūčio 28, Antradienis

Kviečiame

Į MOKSLO IR ŽINIŲ DIENOS ŠVENTĘ. Susitikime  rugsėjo 3 dieną (pirmadienį), pradžia: 10.30 val. „Žiburio“ skyriuje, 11.30 val. Aukštakalnio progimnazijoje.

2018 rugpjūčio 03, Penktadienis

Dovanų kortelės pirmokams

Informuojame, kad vadovaujantis Utenos 2018 m. birželio 28 d. rajono tarybos sprendimo Nr. TS –192 „Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” VII skyriuje patvirtinta kortelės Utenos rajono pirmokams kanceliarinėms prekėms įsigyti skyrimo tvarka.

VII SKYRIUS
KORTELĖ UTENOS RAJONO PIRMOKAMS KANCELIARINĖMS PREKĖMS ĮSIGYTI SKYRIMO TVARKA

52. Kiekvienam Utenos rajono pirmokui skiriama 50,00 Eur vertės kortelė kanceliarinėms prekėms įsigyti (toliau Kortelė), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymą Nr. ISAK-2077 „Dėl individualių mokymosi priemonių sąrašo patvirtinimo.
53. Kortelė pirmokui įteikiama pirmą mokslo metų dieną mokykloje.
54. Tėvai (įtėviai, globėjai) Kortelę panaudoja toje kanceliarinių prekių parduotuvėje, su kuria pirmoko lankoma mokykla yra pasirašiusi pirkimo sutartį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
55. Utenos rajono mokyklos kanceliarinių prekių parduotuvėms pateikia pirmokų sąrašus, kuriuose nurodo mokinio vardą ir pavardę.
56. Tėvai (įtėviai, globėjai), atvykę į kanceliarinių prekių parduotuvę ir įsigiję kanceliarines prekes, pasirašo, kad jas gavo.
57. Kortelės negalima perleisti kitiems asmenims.
58. Kortelė galioja nuo kiekvienų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.
59. Kiekvienos Utenos rajono mokyklos vadovas yra atsakingas už Kortelių savo mokyklos pirmokams įteikimą.

2018 birželio 03, Sekmadienis

Informacija tėveliams

Mokyklinis uniformų turgelis veiks  birželio 1- 22d. ir rugpjūčio 13-31d..

 Mokytojos Ramunė ir Asta kviečia būsimuosius pirmokus   birželio 4 d. (pirmadienį) į "Žiburio" skyrių artimiau susipažinti vieniems su kitais ir su mokykla.  Pažintinė veikla mažiesiems numatyta nuo 9 iki 12 val.

2018 birželio 01, Penktadienis

Bilietai į vasarą

Takelis į mokyklą  paskutinę gegužės dieną  pražydo spalvingais žiedais. Juo vaikai ir tėveliai atskubėjo į tradicinę mokyklos Meno šventę ir mažųjų abiturientų išlydėtuves. Mokyklos direktorius padėkojo visiems už nuveiktus darbus, palinkėjo geros vasaros, o ketvirtokus  pažadėjo pasitikti kitame progimnazijos pastate V-je klasėje. Šventėje  netrūko linksmų akimirkų, šokių, dainų, skambėjo muzika, nuoširdūs žodžiais, švietė saulė ir šypsenos kol netikėtai Kakė Makė atnešė visiems BILIETUS Į VASARĄ....

Puslapis 1 iš 54